BİLİNÇALTI UZMANLIĞI

BİLİNÇALTI DANIŞMANLIĞI

Akıl yüzde bir, bilinçaltı yüzde doksan dokuz bizi yönetiyor. Otomatik pilotta yaşıyoruz; çünkü alışkanlıklarımızın merkezidir bilinçaltı. En büyük görevlerinden birisi de tehlikelerden bizi korumaktır. Tabii sen bilinçli aklınla tehlikeyi durduramadıysan, bilinçaltı sen farkında olmadan seni korumak için kararlar almaya başlayabilir. Bu karar doğru mu yanlış mı, akıllıca mı, akılsız mı diye sorgulamaz o.

Onun tek görevi vardır…

Tehlikeyi ortadan kaldırmak, seni korumak. Mesela baba güvenini babasının her akşam verdiği çikolataya yükleyen bir danışanım, baba evinden ayrılıp, işleri ters gidince, bilinçaltı depresyona girmemek için ona aşırı çikolata yedirmiş. Kilo almayı durduramamış. Çikolata bağımlısı olmuş. Çikolata eşittir baba güveni gücüymüş artık onun için. Veya “dünya tehlikeli” inancı yerleşmiş bir çocuk danışanımın bilinçaltı onu sanal dünyaya yönlendirerek, oyun bağımlısı yaparak gerçek dünyanın tehlikelerinden onu korumaya çalışmış. Veya “çok para bela getirir” diyen bir danışanımın bilinçaltı da işleri ertelemeye, ağırdan almış başlamış, iş hayatında ilerleyemez olmuş.

Kariyer para anlamına geldiği için, kariyer yoksa, belada yoktur onun için. Normal bir durum bu; çünkü bilinçaltı sorgulamaz, bu akıllı bir karar mı akılsız mı demez. Tek amacı vardır, seni tehlikelerden korumak…

Bir insanın en derin hipnoz da, anne karnından ebeveyne muhtaçlık bitene kadar geçen sürede bilinçaltının sen farkında olmadan aldığı kararlar ve alışkanlıklardır. Bu durumu ters çevirmenin en iyi yolu bilinçaltını tanımak ve yeniden yapılandırmaktır.

Normal bir durum bu!

Karanlık dibi görünmeyen kuyuya nasıl indiysen öyle çıkarsın sen de.

BİLİNÇALTI DANIŞMANLIĞI

Akıl yüzde bir, bilinçaltı yüzde doksan dokuz bizi yönetiyor. Otomatik pilotta yaşıyoruz; çünkü alışkanlıklarımızın merkezidir bilinçaltı. En büyük görevlerinden birisi de tehlikelerden bizi korumaktır. Tabii sen bilinçli aklınla tehlikeyi durduramadıysan, bilinçaltı sen farkında olmadan seni korumak için kararlar almaya başlayabilir. Bu karar doğru mu yanlış mı, akıllıca mı, akılsız mı diye sorgulamaz o.

Onun tek görevi vardır…

Tehlikeyi ortadan kaldırmak, seni korumak. Mesela baba güvenini babasının her akşam verdiği çikolataya yükleyen bir danışanım, baba evinden ayrılıp, işleri ters gidince, bilinçaltı depresyona girmemek için ona aşırı çikolata yedirmiş. Kilo almayı durduramamış. Çikolata bağımlısı olmuş. Çikolata eşittir baba güveni gücüymüş artık onun için. Veya “dünya tehlikeli” inancı yerleşmiş bir çocuk danışanımın bilinçaltı onu sanal dünyaya yönlendirerek, oyun bağımlısı yaparak gerçek dünyanın tehlikelerinden onu korumaya çalışmış. Veya “çok para bela getirir” diyen bir danışanımın bilinçaltı da işleri ertelemeye, ağırdan almış başlamış, iş hayatında ilerleyemez olmuş.

Kariyer para anlamına geldiği için, kariyer yoksa, belada yoktur onun için. Normal bir durum bu; çünkü bilinçaltı sorgulamaz, bu akıllı bir karar mı akılsız mı demez. Tek amacı vardır, seni tehlikelerden korumak…

Bir insanın en derin hipnoz da, anne karnından ebeveyne muhtaçlık bitene kadar geçen sürede bilinçaltının sen farkında olmadan aldığı kararlar ve alışkanlıklardır. Bu durumu ters çevirmenin en iyi yolu bilinçaltını tanımak ve yeniden yapılandırmaktır.

Normal bir durum bu!

Karanlık dibi görünmeyen kuyuya nasıl indiysen öyle çıkarsın sen de.

BİREYSEL DANIŞMANLIK

 • Bilinçaltını Temizleme / Yeniden Yapılandırma
 • Kilo Verme-Alma / İdeal Kiloyu Koruma
 • Öfke Kontrolü
 • Sigarayı Bırakma
 • Zihinsel Detoks ve Zihinsel huzur
 • Bilinçaltının Eş Seçimindeki Önemi
 • Çiftler İçin Uyumlu İlişki / Dengeli Birliktelik
 • Stresle Başa Çıkabilme
 • Erteleme İlletini Yenme
 • Liderin Bilinçaltı / Kriz Anında Stratejik Düşünme
 • Zor Durumlarda Sakinlikle Karar Verebilme
 • Özgüveni Güçlendirme / Gücü Eline Alma
 • Tekrar Eden Olumsuz Düşüncelerle Baş Edebilme
 • Başkalarıyla, Karşı Cinsle Rahat İletişim
 • Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenme
 • Olumlu Bakış Açısı Geliştirme / Hayattan Keyif Alma
 • Hastalıkları Yenme / İyileştiren Gücünü Harekete Geçirme
 • Sahne korkusunu yenme.
 • Kamera önü ve sahnede etkin ve rahat konuşabilme.
 • Hitabet yeteneğini yerinde kullanabilme.
 • Günlük hayat için yeteri kadar diksiyon ve rahat iletişim.
 • Topluluk önünde rahat ve kendinden emin konuşabilme

BİREYSEL DANIŞMANLIK

 • Bilinçaltını Temizleme / Yeniden Yapılandırma
 • Kilo Verme-Alma / İdeal Kiloyu Koruma
 • Öfke Kontrolü
 • Sigarayı Bırakma
 • Zihinsel Detoks ve Zihinsel huzur
 • Bilinçaltının Eş Seçimindeki Önemi
 • Çiftler İçin Uyumlu İlişki / Dengeli Birliktelik
 • Stresle Başa Çıkabilme
 • Erteleme İlletini Yenme
 • Liderin Bilinçaltı / Kriz Anında Stratejik Düşünme
 • Zor Durumlarda Sakinlikle Karar Verebilme
 • Özgüveni Güçlendirme / Gücü Eline Alma
 • Tekrar Eden Olumsuz Düşüncelerle Baş Edebilme
 • Başkalarıyla, Karşı Cinsle Rahat İletişim
 • Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenme
 • Olumlu Bakış Açısı Geliştirme / Hayattan Keyif Alma
 • Hastalıkları Yenme / İyileştiren Gücünü Harekete Geçirme
 • Sahne korkusunu yenme.
 • Kamera önü ve sahnede etkin ve rahat konuşabilme.
 • Hitabet yeteneğini yerinde kullanabilme.
 • Günlük hayat için yeteri kadar diksiyon ve rahat iletişim.
 • Topluluk önünde rahat ve kendinden emin konuşabilme.